Tax AlertyTax Alert nr 156/2016

20/09/2016

W dniu 19 września 2016 r. na stronie MF pojawił się komunikat dotyczący negatywnej decyzji KE
w sprawie podatku handlowego.

KE ma zastrzeżenia do struktury handlowego podatku obrotowego. Co prawda Komisja nie kwestionuje zasadności wprowadzenia podatku. Jednak jej wątpliwości budzi fakt zastosowania stawek progresywnych i kwoty wolnej od podatku. Zdaniem Komisji obecne zasady opodatkowania faworyzują sklepy mniejsze.

Zastrzeżenia Komisji mogą spowodować zawieszenie ustawy wprowadzającej podatek handlowy do czasu wyjaśnienia tej kwestii przez KE. A to z kolei wiązałoby się z nawet 1,5 mld stratą dla polskiego rządu w przyszłym roku.

MF poinformowało, iż w dniu 20 września 2016 r. planuje zorganizować konferencję prasową, w której zostanie przedstawiony plan działań MF na tę okoliczność.