Tax AlertyKIS: oddelegowanie pracowników podlega WHT

15/03/2024

W interpretacji z dnia 27 stycznia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.719.2023.2.EJ) Dyrektor KIS stwierdził, że usługa oddelegowania pracownika na stanowisko dyrektora zarządzającego, mieści się w katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT.

Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w przypadku oddelegowania pracownika ze spółki niemieckiej  do powiązanej spółki polskiej, powstanie obowiązek pobrania podatku u źródła.

Przede wszystkim, Dyrektor KIS uznał, że oddelegowanie pracownika do pełnienia obowiązków   dyrektora zarządzającego mieści się w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. W opinii organu podatkowego jest to usługa pozyskiwania personelu. Organ wyjaśnił, że  pozyskiwanie personelu obejmuje zbiór celowo wyodrębnionych i odpowiednio skonfigurowanych działań w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstwa, które są ukierunkowane na zapewnienie podmiotowi gospodarczemu odpowiedniej liczby kompetentnych osób świadczących pracę. Natomiast osobą świadczącą pracę nie zawsze musi być pracownik, gdyż personel jest pojęciem szerszym.

Reasumując, Dyrektor KIS uznał, że oddelegowanie pracownika mieści się w świadczeniu usług polegających na  pozyskiwaniu personelu, a co za tym idzie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.

Z pełną treścią interpretacji można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.