Tax AlertyTax Alert nr 46/2017

25/04/2017

W najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej organ potwierdził stanowisko korzystne dla twórców aplikacji na urządzenia mobilne – nie muszą oni tak uzyskanego dochodu rozliczać w ramach działalności gospodarczej.

Sprawa dotyczyła Podatnika, który miał zamiar tworzyć aplikacje i udostępniać je na specjalnie do tego utworzonej platformie. Podatnik dodał, że będzie się to odbywać po pracy, choć w procesie ciągłym i z nastawieniem na uzyskanie dochodu. Zdaniem Podatnika, tak uzyskiwany przychód należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, bowiem aplikacja jest chroniona prawem autorskim, a za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i pokrewnych.

Ze stanowiskiem Podatnika zgodził się Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej (nr 2461-IBPB-2-2.4511.6.2017.2.IN). Zdaniem organu uzyskany przez Wnioskodawcę przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych.