Tax AlertyTax Alert nr 31/2020

24/04/2020

W dniu 23 kwietnia 2020 r. na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty dwóch rozporządzeń Ministra Finansów, zmieniające wcześniejsze rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o PIT oraz art. 26 ust. 2e ustawy o CIT.

Oba projekty przewidują przedłużenie obowiązującego terminu wyłączenia stosowania przepisów o obligatoryjnym mechanizmie poboru podatku u źródła o kolejne pół roku, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Uzasadnieniem przedłużenia terminu jest konieczność ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzeba zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej, w związku z panującą epidemią COVID-19.

Projekt rozporządzenia w zakresie CIT można znaleźć pod adresem, a pod adresem znajdą Państwo projekt w zakresie PIT.