Tax AlertyTax Alert nr 112/2015

17/06/2015

W dniu 21 sierpnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretacje indywidualną (sygn. IPPP1/443-630/14-3/EK) w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielania licencji czasowej na korzystanie z utworów muzycznych.

Spółka prowadzi działalność w branży fonograficznej dotyczącą wydawania i promocji płyt artystów polskich i zagranicznych. Przedmiotem działalności spółki jest również udzielanie licencji dotyczących praw pokrewnych na komercyjne wykorzystanie utworów muzycznych. Zawierane przez Spółkę umowy w zakresie udzielania praw do komercyjnego wykorzystania utworów, w szczególności praw do wykorzystania artystycznego wykonania i fonogramu), dotyczą m.in. licencji czasowej – Spółka udziela licencji na wykorzystanie praw do utworów muzycznych na określony czas, przeważnie na rok lub kilka lat, np. w zakresie wydania i zwielokrotniania utworu na tzw. składankach muzycznych wydanych na płytach CD. Spółka zadała pytanie, jak należy rozpoznać obowiązek podatkowy w przypadku powyższych świadczeń.

Zdaniem Spółki, dla usług świadczonych przez okres krótszy, niż rok, obowiązek podatkowy należy rozpoznać w momencie wykonania usługi rozumianym jako dzień zakończenia okresu licencji, lub w chwili otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Natomiast dla usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok:

  • z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usług, jeśli w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, lub
  • w momencie wykonania usługi rozumianym jako dzień zakończenia okresu licencji, w przypadku gdy w danym roku upływają terminy płatności lub rozliczeń, lub
  • w chwili otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi (upływem okresu obowiązywania licencji), w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Stanowisko wnioskodawcy zostało uznane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za prawidłowe.