Tax AlertyTax Alert nr 172/2016

18/10/2016

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację
(ITPB3/4510-306/16/AD) dotyczącą kwestii korekty kosztów w zakresie błędnie przyjętych wartości składek ZUS oraz podatku od nieruchomości.

Sprawa dotyczyła Spółki, która w wyniku błędu rachunkowego w obliczeniach dotyczących składek ZUS zapłaconych w minionych okresach dokonała korekty w wyniku czego wystąpiła nadpłata. Jednocześnie Spółka dokonała korekty w zakresie zapłaconego podatku od posiadanych nieruchomości i tu również wystąpiła nadpłata. W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jest uprawniona do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów
w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymała zwrot powstałej nadpłaty na rachunek bankowy lub kwota nadpłaty została zarachowana na przyszłe zobowiązania.

Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu uznał, iż skoro korekta nastąpiła w wyniku błędu rachunkowego, to Spółka zobowiązana jest ją uwzględnić w momencie powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o CIT, tj. wstecz. Nie ma zatem możliwości, aby w przedstawionym stanie faktycznym skorygować wysokość kosztów na bieżąco.