Tax AlertyTax Alert nr 33/2016

01/03/2016

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy nowelizującej CIT. Projekt MF z dnia 25 lutego 2016 r. proponuje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% m.in. dla podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.2 mln euro. Preferencja ta będzie dotyczyła także podatników rozpoczynających działalność.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Na dzień dzisiejszy, projekt jest na etapie opiniowania.