Tax AlertyTax Alert nr 74/2016

10/05/2016

W ostatnim czasie MF zmienił z urzędu dwie interpretacje indywidualne – pismem z 11 marca 2016 r. nr DD9/033/494/BRT/2013/RD-124989 i z 14 marca 2016 r. nr DD9/033/495/BRT/2013/RD-124989. Obie interpretacje odnosiły się do kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanych odpisów od  środków trwałych.

Rozstrzygane kwestie dotyczyły Podatników, którzy za fundusze otrzymane w postaci dotacji zakupili środki trwałe i rozpoczęli ich amortyzację. Następnie środki trwałe zostały sprzedane i obaj Podatnicy uważali, że są uprawnieni do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałej kwoty, która nie została zamortyzowana. Z tymi stanowiskami początkowo nie zgodziły się organy podatkowe w wydanych interpretacjach.

Jednak MF w bieżącym roku uznał stanowisko Podatników za prawidłowe i postanowił zmienić z urzędu wydane interpretacje. MF zgodził się z oceną Podatników, iż wydatki poniesione na nabycie środka trwałego, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, stanowią koszty uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia środka trwałego. Nie ma natomiast znaczenia źródło finansowania nabycia środka trwałego.