Tax AlertyTax Alert nr 75/2016

11/05/2016

W dniu 5 maja 2016 r. MF opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT, podatku akcyzowym oraz ustawy prawo energetyczne. Z uzasadnienia dołączonego do projektu wynika, iż celem wprowadzenia zmian jest uszczelnienie poboru VAT w obrocie paliwami płynnymi. W efekcie zmniejszeniu mają ulec straty budżetu państwa spowodowane występującymi w tym obszarze oszustwami podatkowymi.

Najistotniejsze zmiany w VAT wprowadzane w/w projektem to:

  • ograniczenie polegające na udzielaniu koncesji na obrót paliwami płynnymi wyłącznie podmiotom posiadającym w Polsce siedzibę lub zarejestrowany oddział, będącymi podatnikami polskiego VAT;
  • obowiązek zapłaty VAT z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw:
    • w ciągu 5 dni od momentu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy lub wyprowadzenia towarów ze składu podatkowego, bądź
    • niezwłocznie w sytuacji przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Projekt ustawy zakłada jego wejście w życie w terminie 2 miesięcy od ogłoszenia.