Tax AlertyTax Alert nr 76/2016

12/05/2016

W dniu 5 maja 2016 r. zapadł kolejny korzystny wyrok (sygn.akt: III SA/Wa 1925/15) dotyczący określania przychodu pracownikom korzystającym ze służbowych samochodów.

Sprawa dotyczyła Spółki, która uważała, iż nie musi ustalać przychodu pracownikom, którzy korzystają z auta służbowego w celach prywatnych, ponieważ wydatki eksploatacyjne, w tym paliwo, mieszczą się w kwocie ryczałtu. Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się MF, który w wydanej interpretacji indywidualnej uznał, że ryczałt obejmuje wszystkie koszty za wyjątkiem kosztów paliwa.

Spółka zaskarżyła wydaną interpretację do sądu administracyjnego, który wydał korzystne dla Spółki orzeczenie. WSA w Warszawie stwierdził, że nie ma podstaw, aby uznać wydatki na paliwo związane z jego normalnym użytkowaniem za odrębne od pozostałych wydatków związanych z eksploatacją auta. Sąd podkreślił, że sama konstrukcja ryczałtu na to wskazuje poprzez ścisłe związanie z pojemnością silnika, która warunkuje zużycie właśnie paliwa.

Jest to kolejne korzystne orzeczenie w tej sprawie po wyroku wydanym w listopadzie 2015 r.  (sygn.akt: I SA/Wr 1595/15).