Tax AlertyTax Alert nr 77/2016

13/05/2016

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. nowelizacją ordynacji podatkowej, zmianie uległa wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Obniżoną stawkę odsetek w wysokości 4% (połowa stawki podstawowej) stosuje się do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. Aby z niej skorzystać podatnik musi spełnić dwa warunki: samodzielnie, bez udziału organu podatkowego złożyć korektę deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, a także w terminie 7 dni od dnia jej złożenia zapłacić zaległy podatek.

Obniżoną stawkę stosuje się również do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., ale tylko po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. W razie złożenia korekty ujawniającej zaległości podatkowe po tym terminie, stawka odsetek za zwłokę wyniesie 6% (3/4 stawki podstawowej).