Tax AlertyTax Alert nr 177/2016

31/10/2016

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej wersji struktury JPK_VAT oraz broszurę informacyjną dot. tej struktury. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych w nowej strukturze są:

  1. Zmiana struktury JPK_VAT tak aby odpowiadała wersji 17 deklaracji VAT-7 – tj. dodano pole nr 39 oraz zmieniono numeracje kolejnych pól.
  2. Dodano możliwość przekazania w pliku JPK_VAT informacji, iż dany plik jest składany jako korekta – w przypadku korekty pole „CelZlozenia” przyjmie wartość 2.
  3. Umożliwiono wpisanie adresu podatnika innego niż polski – pole „KodKraju” nie będzie musiało przyjmować wartości „PL” a wszystkie pozostałe pola adresowe oprócz pola „Miejscowosc” będą polami opcjonalnymi.
  4. W części dot. faktur sprzedaży dodano pole „NrKontrahenta” a pola „NazwaNabywcy” i „AdresNabywcy” zmieniono na „NazwaKontrahenta” i „AdresKontrahenta” i stały się one polami obowiązkowymi.
  5. W części dot. faktur zakupu dodano pole obowiązkowe „DataZakupu”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl, w zakładce „Kontrola Skarbowa” -> „Działalność” -> „Jednolity Plik Kontrolny”, podstrony „Struktury JPK” i „Często zadawane pytania”.

Ponadto, na podstronie „Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK” Ministerstwo Finansów opublikowało nowy formularz UPO_JPK, który umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru w formie graficznej (podobnej do funkcjonującej w systemie e-deklaracje). Dotychczas pobierane UPO w aplikacji klienckiej miało formę pliku XML, który był niezrozumiały dla podatników.