Tax AlertyTax Alert nr 13/2020

11/02/2020

Informujemy, że 7 lutego 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą struktury nowego pliku JPK_VAT. Przypominamy, że nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy czynni podatnicy VAT za okresy:

  • od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo dla dużych przedsiębiorców, dobrowolnie dla pozostałych,
  • od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo dla wszystkich podatników.

Co ważne, do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).

Nowy JPK_VAT obowiązywać będzie w dwóch wariantach:

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
  • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Broszura opublikowana przez MF, zawierająca m.in. opis struktury schematu głównego nowego JPK_VAT oraz instrukcję dot. wypełnienia poszczególnych pól, dostępna jest pod tym linkiem.