Tax AlertyTax Alert nr 101/2016

20/06/2016

W dniu 3 grudnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację (nr ILPP5/4512-1-232/15-2/AK) dot. wpływu odszkodowania za tzw. opłaty półkowe na rozliczenia VAT.

Stan faktyczny dotyczył spółki sprzedającej swoje towary do jednej z sieci handlowych. Na podstawie umowy spółka była również zmuszona kupować od tej sieci szereg usług marketingowych po cenie nieodpowiadającej ich wartości rynkowej. Sprawa trafiła do sądu, który uznał powyższe opłaty za tzw. opłaty półkowe, czyli czyn naruszający konkurencję. W konsekwencji, sąd zasądził na rzecz spółki określoną kwotę tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

W tej sytuacji spółka złożyła wniosek o interpretację, w którym zapytała czy będzie miała obowiązek zaakceptowania faktur korygujących, jeżeli sieć handlowa takie wystawi do swoich faktur za usługi marketingowe.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że skoro usługi zostały wykonane i opłaty faktycznie pobrane, to sieć handlowa nie ma podstaw do wystawienia faktur korygujących. Konieczność wypłaty odszkodowania z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji nie stanowi bowiem podstawy do wystawienia faktur korygujących. Równocześnie spółka nie ma obowiązku korygowania podatku naliczonego, którego odliczyła z faktur pierwotnych.