Tax AlertyTax Alert nr 81/2016

18/05/2016

W dniu 13 maja 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną dot. podstawy opodatkowania w PCC przy sprzedaży nieruchomości na raty.

Z pytaniem wystąpił notariusz, którego klient zamierzał sprzedać nieruchomość o wartości 1 mln zł. Strony transakcji umówiły się, iż kupujący może zapłacić za nieruchomość jednorazowo (wpłata w wysokości 1 mln zł) lub w ratach (maksymalnie 180). W przypadku płatności w ratach kwota zobowiązania zostanie powiększona o ustalone przez strony odsetki (maksymalnie 270 tys. zł).

Notariusz wystąpił z pytaniem jak w takiej sytuacji należy ustalić podstawę opodatkowania PCC.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, iż podstawę opodatkowania PCC stanowi wartość rynkowa nieruchomości z dnia dokonania sprzedaży. Skoro w opisanej sytuacji nieruchomość zostanie sprzedana za kwotę 1 mln zł i kwota ta odpowiada wartości rynkowej, będzie ona stanowiła podstawę opodatkowania. Kwestia sposobu jej uiszczenia i ewentualnych odsetek za rozłożenie płatności na raty pozostaje bez znaczenia dla opodatkowania PCC.