Tax AlertyTax Alert nr 161/2016

27/09/2016

W dniu 26 września 2016 r. został opublikowany projekt zmian do ustawy o VAT. Nowa ustawa ma na celu poprawienie ściągalności VAT poprzez wprowadzenie tzw. pakietu rozwiązań uszczelniających.

Jedną ze zmian jest usunięcie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, który umożliwiał zwolnienie od VAT dla czynności wsparcia realizowanych na rzecz instytucji finansowych. W związku ze zmianami zakres zwolnienia dla usług wsparcia działalności banków, firm leasingowych i innych instytucji finansowych może zostać istotnie ograniczony.

W projekcie przewidziano również powrót do tzw. obligatoryjnej sankcji VAT. Sankcja znajdzie zastosowanie w przypadku zaniżenia przez podatnika zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu VAT. Kwota dodatkowej sankcji będzie określana przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej z urzędu i co do zasady będzie wynosić 30% wartości zaniżonego zobowiązania podatkowego. W niektórych przypadkach, na przykład gdy podatnik zawyży kwotę podatku naliczonego poprzez ujęcie faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący, sankcja będzie wynosić 100 %.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.