Tax AlertyTax Alert nr 160/2016

26/09/2016

W dniu 9 września 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną (nr IBPP1/4512-480/16-1/AL) dotyczącą terminu składania JPK przez średniego przedsiębiorcę należącego do PGK.

Wniosek o interpretację złożyła Spółka mająca status średniego przedsiębiorcy jednocześnie należąca do Podatkowej Grupy Kapitałowej, która jest dużym przedsiębiorcą. Kwestią wątpliwą było to czy Spółka powinna składać plik JPK dotyczący ewidencji VAT za okres od 1 lipca 2016 r. (czyli tak jak duży przedsiębiorca) czy od 1 stycznia 2017 r. (czyli tak jak średni przedsiębiorca).

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, iż do celów składania pliku JPK ewidencja VAT nie ma znaczenia przynależność do PGK lecz status konkretnego przedsiębiorcy. Tym samym Spółka ma obowiązek składania pliku JPK dotyczącego ewidencji VAT za okres od 1 stycznia 2017 r.