Tax AlertyTax Alert nr 159/2016

23/09/2016

Dnia 22 września 2016 r. rzecznik generalny Yves Bot wydał opinię w sprawie nr C‑471/15 dotyczącej pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie odpowiedzi czy części wymontowane z samochodu używanego mogą być traktowane jako „towary używane” z zastosowaniem procedury VAT marża.

Sprawa dotyczyła duńskiej Spółki, która skupowała w całości samochody używane od osób fizycznych a następnie po ich rozbiórce odsprzedawała części jako części zamienne. Problem pojawił się w momencie kiedy chciała ona do sprzedawanych części zamiennych zastosować VAT marżę. Według rządu duńskiego, aby towar mógł zostać uznany za „towar używany” musi on zachować swoją tożsamość, co nie będzie miało miejsca w przypadku wymontowanych części. Ponadto nawet w sytuacji, gdyby wymontowane części były by uznane za „towary używane” ciężko było by wyliczyć marżę do każdego z nich, gdyż samochód nabywany był po cenie całkowitej.

W sprawie wypowiedział się rzecznik generalny według, którego nie ma przeszkód do tego, aby  wymontowane części z samochodów uznać za „towary używane”. Co więcej nie uznanie ich za  towary używane prowadziło by do zachwiania neutralności podatku VAT. Natomiast odnośnie kwestii tego jak wyliczyć marże do poszczególnych części zamiennych w omawianej sprawie powinien wypowiedzieć się sąd krajowy.