Tax AlertyTax Alert nr 158/2016

22/09/2016

W dniu 26 lipca 2016 r. WSA w Gdańsku wydał orzeczenie (I SA/Gd 560/16) dotyczące zwolnienia podatkowego wydatków na szkolenia i kursy dla pracowników tymczasowych.

Spór dotyczył Spółki, która poprzez Agencję Pracy Tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na stanowiskach maszynistów, manewrowych itp. W tym celu pracownicy kierowani są na specjalistyczne szkolenia. Całkowity koszt szkolenia ponosi Spółka. W związku z tym Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy jest zobowiązana do sporządzania informacji PIT-8C. Zdaniem Spółki powyższe koszty nie stanowią dla pracowników przychodu. Spółka twierdziła, że wydatki korzystają ze zwolnienia dla świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Fiskus uznał jednak, że Spółka powinna naliczyć przychód pracownikom i sporządzić PIT-8C. Uznał, że dla pracowników udział w kursie jest korzyścią majątkową. Powinni ją wykazać w zeznaniu rocznym
i opodatkować. Natomiast zwolnienie zdaniem fiskusa dotyczy tylko pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Spółkę. Stanowisko to zostało podtrzymane przez WSA. Sąd podkreślił, że przepisy mówiące o zwolnieniach dla pracowników tymczasowych nie dotyczą świadczeń na podnoszenie kwalifikacji, a więc mają zastosowanie tylko do pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawcę.