Tax AlertyTax Alert nr 180/2015

23/09/2015

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną (sygn. IPTPB3/4510-193/15-4/KC) w zakresie kosztów związanych z podróżami prezesa zarządu.

Sprawa dotyczyła spółki, której 100% udziałów znajduje się w posiadaniu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w Polsce. Osoba ta jest jednocześnie prezesem zarządu, pełniącym swoją funkcję na podstawie powołania. W związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi, prezes zarządu odbywa cykliczne podróże do Polski celem pozyskiwania nowych kontrahentów oraz nadzorowania pracowników. Spółka ponosi wydatki związane z tymi podróżami, w tym opłaty za noclegi w hotelach, bilety lotnicze czy poczęstunki dla kontrahentów.

Spółka zapytała się Ministra Finansów, czy opisane powyżej wydatki będą mogły stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodu.

Spółka stanęła na stanowisku, że wskazane powyżej wydatki, które ponosi w związku z podróżami prezesa zarządu do Polski, wiążą się z uzyskaniem przychodu oraz z jego zabezpieczaniem. Nie są to również wydatki stanowiące koszty reprezentacji. W konsekwencji, będą mogły stanowić dla niej koszty uzyskania przychodu. Nie będą natomiast kosztami podatkowymi wydatki dotyczące wyżywienia prezesa niepozostające w ścisłym związku z przyszłym przychodem.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego.