Tax AlertyTax Alert nr 140/2016

19/08/2016

W dniu 30 listopada 2015 r. MF wydał interpretację indywidualną (IPPP1/4512-965/15-2/MK) w zakresie uznania wydruku ze strony Ministerstwa Finansów „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” za wystarczający dla spełnienia przesłanki zawartej w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o VAT.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zajmuje się sprzedażą i dystrybucją piwa. W ramach prowadzonej działalności wystawia na swoich kontrahentów faktury ze wskazanym terminem płatności. Niestety niektórzy kontrahenci nie regulują należności w ustalonym terminie a część z wierzytelności jest nieściągalna. W związku z powyższym Spółka ma zamiar skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi”. W tym celu Spółka musi m.in. dysponować potwierdzeniem, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dłużnik jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Wobec powyższego Spółka wystąpiła do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o potwierdzenie czy wydruk komunikatu z strony internetowej Ministerstwa Finansów wygenerowany w ramach usługi „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”, który określa, że dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jest wystarczające dla spełnienia przesłanki zawartej w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a.

MF w wydanej interpretacji potwierdził stanowisko Spółki.