Tax AlertyTax Alert nr 15/2016

01/02/2016

Minister Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz o swobodzie działalności gospodarczej. Z projektowanej nowelizacji wynika, iż jeżeli jednorazowa wartość transakcji pomiędzy przedsiębiorcami przekroczy 15.000 PLN, płatność będzie należało uregulować w formie bezgotówkowej. Dotychczas próg ten wynosił 15.000 EUR.

Ponadto, w ustawach o PIT i CIT wprowadzono przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów wszelkie płatności dokonany w sposób sprzeczny z powyższymi regulacjami.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Ministerstwo argumentuje powyższe zmiany chęcią ograniczania tzw. ”szarej strefy”. Niemniej, wydaje się, iż przepisy te będą wymagały doprecyzowania, gdyż w obecnej wersji nie przewidują np. możliwości uregulowania zobowiązań w formie wzajemnej kompensaty.