Tax AlertyTax Alert nr 78/2019

17/09/2019

Ustawa z dnia 9 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dla podatników możliwość ubiegania się o wiążącą informację stawkową (dalej: „WIS”). Będzie to urzędowe potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki VAT.

Zgodnie z nowym art. 42a ustawy o VAT, wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. WIS ma zastąpić niewiążące interpretacje wydawane dotychczas przez GUS.

Co istotne, aby ubiegać się o WIS trzeba będzie spełnić pewne wymogi formalne, które zostały określone  w ustawie VAT dziale VIII w rozdziale 1a w ww. przepisach dotyczący w całości WIS. Wzór wniosku o wydanie WIS zostanie określony w drodze rozporządzenia, natomiast opłata za wniosek wynosić będzie 40 zł. Podatnicy będą mogli występować z wnioskami o WIS już od 1 listopada 2019 r. Ponadto Wnioskodawca będzie również zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz jeśli wniosek o wydanie WIS  będzie tego wymagać.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy posiadający dużą bazę towarową będą musieli występować z oddzielnymi wnioskami o WIS dla każdego towaru.

O WIS przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się już od 1 listopada 2019 r. Natomiast dla organów podatkowych wydane WISy będą wiążące dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Z treścią ustawy można zapoznać się pod linkiem