Tax AlertyTax Alert nr 35/2019

17/05/2019

W dniu 16 maja 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian do ustawy o VAT raz niektórych innych ustaw zakładający wdrożenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) na wybrane towary i usługi.

Obowiązkowy split payment ma być stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., które zostały wymienione w załączniku do projektu zmiany ustawy o VAT, obejmujących m.in.: roboty budowlane, wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe, handel częściami do samochodów i motocykli.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności ma dotyczyć wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł.

Co ważne, faktury dokumentujące transakcje objęte obowiązkiem stosowania split payment powinny zawierać informację „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli stosowna adnotacja nie znajdzie się na fakturze podatnikowi grozi kara w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Sankcje obejmą również nabywców – w przypadku braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności nabywca może otrzymać karę w wysokości równej 100% wartości podatku VAT wynikającej z faktury, a także nie będzie on uprawniony do uwzględnienia jako KUP na gruncie CIT/PIT kwoty danego wydatku.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Planowane zmiany mają wejść w życie 1 września 2019 r, natomiast niektóre przepisy, m.in. w zakresie sankcji PIT i CIT, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Z treścią projektu można zapoznać się pod linkiem.