Tax AlertyTax Alert Nr 195/2015

16/10/2015

23 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 541/13) w zakresie amortyzowania częściowo zakończonej inwestycji.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozpoczął budowę zespołu odnowy biologicznej z basenem i pomieszczeniami rekreacyjno-rozrywkowymi oraz centrum konferencyjnym wraz z przyłączami i instalacjami. Miało być ono połączone z istniejącą już wcześniej częścią hotelowo-gastronomiczną. W związku z wydarzeniami losowymi udało się dokończyć budowę tylko części konferencyjnej, która została oddana do użytkowania.

Wnioskodawca zapytał Ministra Finansów, czy amortyzację części konferencyjnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem podatnika, skoro pozwolenie na użytkowanie zostało wydane pomimo niedokończenia części budynku, to amortyzację części konferencyjnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. Stwierdził, że budynek, którego część została oddana do użytkowania na podstawie pozwolenia na użytkowanie, nie stanowi środka trwałego, gdyż nie spełnia warunku kompletności.

Ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację podatnikowi. Zdaniem Sądu, jeżeli element większej budowy jest kompletny, zdatny do użytku i został oddany do użytkowania, to można go uznać za środek trwały i amortyzować.