Tax AlertyTax Alert nr 198/2015

19/10/2015

2 grudnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (sygn. IPPB2/415-733/14-2/MK) w zakresie opodatkowania kompleksowej obsługi akcji promocyjnej, polegającej m. in. na rozliczaniu zwrotu towarów od konsumentów.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług marketingowych oraz kompleksowej obsługi akcji promocyjnych. Jeden z klientów spółki zamierzał zorganizować ogólnopolską akcje promocyjną produkowanych przez siebie wyrobów. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania kupionych produktów objętych promocją, nabywca mógł zwrócić maksymalnie 3 sztuki produktów przesyłając je na adres spółki. Zwracając wyżej wymienione produkty, nabywca miał otrzymać od spółki w imieniu producenta zwrot ceny brutto produktów, znajdującej się na dowodzie zakupu.

Spółka zapytała się Ministra Finansów, czy otrzymane przez nabywców kwoty pieniężne stanowić będą przychód, co oznacza, że spółka będzie pełniła rolę płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz czy dokonywanie zwrotu będzie wiązało się z obowiązkiem wystawienia przez spółkę informacji PIT-8C.

Minister Finansów stwierdził, że po stronie nabywców uczestniczących w promocji nie wystąpi przychód z uwagi na brak realnego przysposobienia (przyrostu) w ich majątku. Uznał również, że rola spółki sprowadza się wyłącznie do świadczenia kompleksowej usługi związanej z obsługą techniczną promocji, natomiast cały ciężar ekonomiczny tej promocji ponosi producent. To on w związku z tym może być ewentualnym płatnikiem podatku PIT i być zobowiązanym do wystawiania informacji PIT-8C.