Tax AlertyNSA: dobrowolne umorzenie udziałów a obowiązek sporządzenia dokumentacji TP

20/05/2024

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2023 r. sygn. akt II FSK 255/21 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w przedmiocie umorzenia udziałów w spółce rodzinnej.

Sprawa dotyczyła spółki z o.o. wspierającej działalność rolniczą wspólników. Pomiędzy wspólnikami występowało pokrewieństwo i powinowactwo do drugiego stopnia, a małżonek jednego ze wspólników był prezesem zarządu spółki. Część udziałowców podjęła decyzję o wystąpieniu ze spółki, w formie dobrowolnego umorzenia wszystkich udziałów posiadanych w kapitale zakładowym. Podstawą umorzenia była uchwała zgromadzenia wspólników, a występujący wspólnicy wyrazili zgodę na umorzenie bez wynagrodzenia. Pozostali wspólnicy postanowili kontynuować uczestnictwo w spółce.

NSA uznał, że zarówno ze względu na powinowactwo między prezesem zarządu a jednym z rezygnujących wspólników, jak i pokrewieństwo między wspólnikami, istnieją powiązania pomiędzy występującymi wspólnikami i spółką w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. W opinii NSA, powiązania te mogły mieć wpływ na narzucenie występującym wspólnikom zarówno umorzenia jak i jego warunków. Może to rodzić wątpliwości, czy umorzenie rzeczywiście miało charakter dobrowolny oraz czy nie służyło do przeprowadzenia optymalizacji podatkowej. W konsekwencji, podmioty biorące udział w umorzeniu udziałów, są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych przedstawiającej warunki transakcji, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Z pełną treścią wyroku można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.