Tax AlertyZmiana stóp procentowych składki wypadkowej

21/05/2024

Przypominamy, że od dnia 1 kwietnia 2024 r. zostały zmienione stopy procentowe składki wypadkowej finansowanej przez pracodawcę.

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 451) zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, zostały zaktualizowane stopy procentowe składki oraz kategorie ryzyka w zależności od kodu PKD działalności. Od 1 kwietnia 2024 r. najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 0,67%, natomiast najwyższa – 3,33%.

Zmiany dotyczą tych płatników, którzy wysokość składki ustalają  samodzielnie i przez trzy ostatnie kolejno po sobie następujące lata kalendarzowe nie składali informacji ZUS IWA.

Z pełną treścią rozporządzenia zmieniającego można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.