Tax AlertyTax Alert nr 68/2016

28/04/2016

W dniu 15 kwietnia 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 635/14) dotyczące przychodu pracowników pracujących mobilnie.

Sprawa dotyczyła Spółki, która posiada sieć sklepów na obszarze całego kraju i zatrudnia pracowników na stanowiskach kierowników regionalnych, którzy w celu wykonywania swoich obowiązków przemieszczają się prywatnymi samochodami w obrębie danego regionu. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownicy nie pozostają w czasie wykonywania obowiązków służbowych w podróży służbowej. W związku z powyższym Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytała, czy wobec tego, że koszty poniesione przez pracowników są im zwracane bądź ponoszone przez pracodawcę, to po stronie pracownika powstaje przychód opodatkowany PIT. Spółka zajęła stanowisko, że zwrot kosztów nie jest przychodem pracownika i nie musi ona potrącać zaliczek na PIT – zarówno w przypadku kilometrówki, jak i kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdów.

Organy podatkowe stwierdziły, że zwrot wszystkich wydatków, oprócz zwrotu kosztów paliwa zużytego w pojazdach służbowych, jest przychodem. Stanowisko to potwierdził WSA w Poznaniu – stwierdził, że w tym przypadku nie można stosować zwolnienia podatkowego, ponieważ nie jest to podróż służbowa.

Z wyrokiem tym nie zgodził się NSA, który znał, że przedmiotowe wydatki ponoszone są w interesie pracodawcy, w związku z czym nie mogą zostać uznane za przychód pracownika. Tym samym zwrot wydatków przez pracodawcę za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych nie stanowi przychodu pracownika.