Tax AlertyTax Alert nr 21/2017

28/02/2017

W dniu 23 lutego 2017 r. NSA wydał orzeczenia (sygn. akt II FSK 233/15, II FSK 234/15), z których ustnego uzasadnienia wynika, że zwrot wydatków na hotel w miejscowości wykonywania pracy nie jest przychodem pracownika, nawet jeśli nie jest on w podróży służbowej. Pracodawca nie musi pobierać PIT od kosztów zakwaterowania pracowników, nawet jeśli przekroczą one ustalony w ustawie o PIT limit 500 zł miesięcznie.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zatrudnia przedstawicieli handlowych, których miejscem pracy określonym w umowie jest obszar całego województwa. Pracodawcy zaczynają i kończą pracę daleko od domu, dlatego często nocują poza domem i chociaż zgodnie z Kodeksem pracy nie są już w podróży służbowej, to pracodawca zwraca im poniesione koszty noclegu, na podstawie rachunków lub faktur.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację celem potwierdzenia, że postępuje słusznie nie traktując zwróconych przedstawicielom handlowym wydatków na noclegi w trasie, paliwo do samochodów, opłaty za przejazd płatnymi autostradami oraz opłaty parkingowe jako ich przychodu podlegającego opodatkowaniu. Organ podatkowy nie podzielił jednak stanowiska Spółki w zakresie zwrotu wydatków za noclegi w trasie uznając, że stanowią one po stronie pracownika przychód, korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PDOF, tj. do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł.

WSA w Kielcach przyznał rację Spółce i stwierdził, że wydatki ponoszone na noclegi pracowników są bezpośrednio związane z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych i nie mają żadnego związku z ich celami osobistymi. Tym samym, w ocenie Sądu, zwrot ww. wydatków nie stanowi świadczenia opodatkowanego PIT, a co za tym idzie – zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PDOF nie znajdzie tutaj zastosowania.

Sprawa trafiła do NSA, który podzielił stanowisko zaprezentowane przez Spółkę i WSA. Zdaniem Sądu, aby mówić o przychodzie z nieodpłatnego świadczenia, należy najpierw zbadać czy pracownik otrzymał od pracodawcy przysporzenie majątkowe. Jednocześnie podkreślił, że gdy wydatek został poniesiony w interesie pracodawcy, to jego zwrot nie podlega opodatkowaniu PIT.