Tax AlertyTax Alert nr 87/2016

30/05/2016

Sprawa dotyczyła Spółki, która wystawiła puste faktury w myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

Proceder ten został wykryty przez fiskusa podczas kontroli u kontrahenta. W rezultacie zgodnie z ustaleniami kontroli, kontrahent skorygował podatek naliczony z ww. faktur.

Równocześnie, Spółka jako sprzedawca wstawiła faktury korygujące do ww. pustych faktur i złożyła korektę deklaracji VAT. Fiskus odmówił jednak uznania korekty za skuteczną, stwierdzając, iż Spółce nie przysługuje prawo do korekty pustych faktur.

W ostateczności sprawa trafiła do WSA w Szczecinie oraz NSA, które oddaliły skargę Spółki. W wydanym wyroku (sygn. akt I FSK 2015/14) NSA stwierdził, iż art. 108 ust. 1 ustawy o VAT ma charakter sankcyjny
i powinien być stosowany, gdy doszło do wystawienia pustej faktury, jeśli w stosownym czasie podatnik nie wyeliminował ryzyka narażenia na uszczuplenie budżetu. NSA przypomniał także, iż unijna zasada „neutralność VAT” nie może być wykorzystywana w celu nadużycia prawa.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku NSA.