Tax AlertyTax Alert nr 245/2015

07/01/2016

W dniu 23 października 2015 r. NSA wydał wyrok dot. opodatkowania VAT organizacji festynu, w którym uczestniczyć mogły również rodziny pracowników.

Sprawa dotyczyła Spółki, która w celu integracji i zwiększenia efektywności pracowników postanowiła zorganizować festyn, na który wstęp miały również rodziny pracowników. W związku z powyższym Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym wniosła o potwierdzenie, że:

a) nieodpłatne umożliwienia rodzinom pracowników udziału w festynie nie podlega opodatkowaniu    VAT, gdyż ma ono związek z działalnością gospodarczą Spółki,

b) Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją festynu.

W wydanej interpretacji Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki.

Sprawa trafiła do WSA w Bydgoszczy, który stwierdził, że związek pomiędzy udziałem rodzin pracowników w festynie a np. zwiększeniem efektywności pracowników jest zbyt daleki i niepewny, aby móc twierdzić, że omawiana usługa jest związana z działalnością gospodarczą Spółki.
W konsekwencji Sąd stwierdził, że umożliwienie rodzinom pracowników udziału w festynie podlega opodatkowaniu VAT, ale Spółce jednocześnie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją festynu.

Spółka złożyła skargę kasacyjną. Niemniej, NSA podtrzymał wyrok WSA.