Tax AlertyTax Alert nr 211/2015

05/11/2015

4 listopada 2015 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt I FSK 793/15) dot. refakturowania kosztów mediów.

Sprawa dotyczyła podmiotu, który obciążał najemców kosztami takich opłat jak gaz, prąd, woda itp. proporcjonalnie do powierzchni jaką dany najemca zajmował w danym obiekcie. Mając na uwadze powyższe, wynajmujący zwrócił się z wnioskiem o interpretację, w którym wnosił o potwierdzenie, że może refakturować powyższe opłaty na najemców według stawek właściwych dla danych mediów.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i stwierdził, że wszystkie opłaty powinny być opodatkowane według stawki właściwej dla usługi najmu tj. 23%.

Podatnik złożył skargę do WSA w Warszawie, który potwierdził stanowisko podatnika.

W wyniku skargi kasacyjnej Dyrektor Izby Skarbowej sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który orzekł, że zastosowany przez podatnika proporcjonalny podział kosztów nie jest przeszkodą do refakturowania mediów ze stawką dla nich właściwą.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku.