Tax AlertyTax Alert nr 25/2017

07/03/2017

W dniu 12 stycznia 2017 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 3609/14) dotyczące jednego z warunków dla zastosowania zwolnienie ze zryczałtowanego podatku od dywidend (art. 22 ustawy o PDOP) jakim jest dwuletni okres posiadania udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o potwierdzenie, że dwuletni warunek posiada akcji, niezbędny do zastosowania zwolnienia ze zryczałtowanego podatku od dywidend, jest zachowany, jeżeli akcje znajdują się w posiadaniu następcy prawnego powstałego w wyniku wydzielenia przez podział. Fiskus nie podzielił jednak tego stanowiska argumentując, że w art. 22 ustawy o PDOP brak jest wzmianki o możliwości kontynuowania wspomnianego 2-letniego okresu przez inny podmiot.

WSA we Wrocławiu przyznał rację Spółce i stwierdził, że ustawodawca nie przewidział żadnych ograniczeń odnośnie sukcesji na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, dlatego ma ona zastosowanie także w przypadku tego zwolnienia.

Sprawa trafiła do NSA, który również podzielił stanowisko zaprezentowane przez Spółkę. Zdaniem Sądu, następstwo prawne pod tytułem ogólnym (art. 93c Ordynacji podatkowej) oznacza wstąpienie w sytuację prawną spółki dzielonej, a więc oznacza to kontynuowanie przez spółkę powstałą w wyniku podziału przez wydzielenie nieprzerwanego biegu dwuletniego terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy  o PDOP.