Tax AlertyTax Alert nr 55/2019

11/07/2019

10 lipca 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący obowiązkowe korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wybranej grupy towarów i usług. Obowiązkowa forma tego rozliczenia zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia.

Podzielona płatność będzie stosowana w transakcjach pomiędzy podatnikami wyłącznie w zakresie faktur, w których wartość brutto wynosi powyżej 15.000 zł. Wykaz towarów i usług objętych mechanizmem określony jest w nowym załączniku do ustawy (nr 15).

Wśród zmian wprowadzonych do projektu po konsultacjach należy wskazać m. in. stosowanie mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury.

Projekt złagodził sankcje (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) dla sprzedawcy za złamanie obowiązku wskazania na niej adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” oraz dla nabywcy, jeśli nie dokonał zapłaty w mechanizmie split payment pomimo stosownej adnotacji na fakturze. Sankcja ta wyniesie 30% VAT zamiast 100%. Sankcji tych nie będzie, jeśli odpowiednio nabywca zapłaci należność z zastosowaniem split payment albo sprzedawca prawidłowo rozliczy podatek wynikający z faktury.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów sankcyjnych dotyczących podatków dochodowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

O zmianach dotyczących obowiązkowego split paymentu pisaliśmy w Tax Alercie nr 35/2019