Tax AlertyTax Alert nr 142/2015

31/07/2015

28 lipca 2015 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 1045) przepisy nowelizujące m. in. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. O projekcie przepisów informowaliśmy w Tax Alert nr 64/2015.

Do istotnych dla przedsiębiorców zmian należy zaliczyć wprowadzoną nowelizacją zasadę, że do wyłączenia obiektu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości stawką właściwą dla działalności gospodarczej będzie konieczna ostateczna decyzja organu nadzoru budowlanego lub górniczego (czyli odpowiednio nakaz rozbiórki albo decyzja o wyłączeniu z użytkowania). Regulacja ta zastąpi istniejącą do tej pory konstrukcję „względów technicznych”, powodującą spory interpretacyjne z organami podatkowymi.

Ponadto, podatkowi od nieruchomości będą podlegać grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych niezależnie od okoliczności, czy są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.