Tax AlertyTax Alert nr 9/2019

18/01/2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt aktualizuje wzory niektórych formularzy w zakresie CIT.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, aktualizacji ulegną takie formularze jak: CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP i CIT/PGK. Zmiany mają charakter dostosowawczo-porządkowy i są skutkiem wejścia w życie, po dniu wydania zmienianego rozporządzenia, kilku nowych ustaw. Powyższe zmiany dotyczą wzorów formularzy stosowanych do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r.. Formularze złożone na dotychczasowych wzorach przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia uznaje się za prawidłowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień.