Tax AlertyTax Alert nr 85/2018

26/07/2018

W dniu 17 lipca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. zmiany w sposobie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Znowelizowane przepisy dotyczą sytuacji przekroczenia przez podatnika w ciągu roku górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej w PIT (85.528 zł). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, płatnik pobiera zaliczkę w wysokości 18% od kwoty uzyskanych dochodów także w miesiącu przekroczenia tego progu, a podwyższoną stawkę 32% od dochodów przekraczających tę kwotę stosuje się dopiero począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia. Zgodnie z założeniami projektu, płatnik będzie miał obowiązek poboru zaliczki na PIT według wyższej stawki już w miesiącu przekroczenia limitu. Oznacza to, że w już w tym samym miesiącu dochód pracownika zostanie opodatkowany jednocześnie stawką 18% od kwoty nieprzekraczającej kwotę 85.528 zł oraz stawką 32% dla dochodu przekraczającego tę kwotę.

Projektowane przepisy zakładają także zmianę terminu składania informacji PIT-11 i PIT-8C do urzędu skarbowego. Wszyscy płatnicy, niezależnie od ilości zatrudnianych podatników, będą mieli obowiązek przesyłania tej informacji do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Projekt przewiduje wejście w życie nowych przepisów w dniu 1 stycznia 2019 r. Tym niemniej, skrócony termin na składanie informacji PIT-11 i PIT-8C dotyczyć będzie już formularzy dokumentujących przychody osiągnięte w 2018 r.

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.