Tax AlertyTax Alert nr 131/2015

16/07/2015

W dniu 14 lipca 2015 r Rada Ministrów przyjęta poprawkę do projektu zmiany ustawy o podatku akcyzowym.

Poprawka ta przewiduje zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla przedsiębiorstw wykorzystujących energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych.

Warunkiem zastosowania zwolnienia będzie m.in. składanie co miesiąc oświadczeń o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania.

Zmiany dotkną też tzw. zakładów energochłonnych wykorzystujących energię elektryczną, tzn. takich, w których udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej przekracza 3 % wartości produkcji sprzedanej. Podmioty te będą miały możliwość uzyskania zwrotu akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej przekraczającej wskaźnik energochłonności w wysokości 3%.

Zwrot akcyzy ma być dokonywany na wniosek podmiotu, po spełnieniu dodatkowych warunków, w tym m.in. polegających na wykonywaniu działalności gospodarczej spójnej z zakresem określonym w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Powyższe zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.