Tax AlertyTax Alert nr 56/2019

16/07/2019

W zeszłym tygodniu do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, który został przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Wśród zmian wprowadzonych do projektu dotyczących kwestii podatkowych należy wskazać m. in. możliwość rozliczenia VAT importowego przez deklaracje VAT przez podatników VAT czynnych nie mających statusu AEO lub nie korzystających z uproszczeń w imporcie. Innymi słowy podatnicy Ci nie musieliby tak jak obecnie płacić VAT importowego w terminie 10 dni, lecz wykazaliby podatek należny i naliczony w tej samej deklaracji VAT. W rezultacie, jeżeli podatnicy mieliby prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego, nie musieliby oni wpłacać żadnego VAT importowego na rachunek organów podatkowych.

Co istotne, warunkiem skorzystania z tej możliwości przez podatników nie mających statusu AEO lub nie korzystających z uproszczeń w imporcie będzie m.in. dokonanie zgłoszenia celnego za pośrednictwem przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego.

Projekt przewiduje również zniesienie obowiązku informowania organów podatkowych o zamiarze skorzystania z rozliczania VAT importowego przez deklaracje lub o rezygnacji z tej metody.

Zmiany mają obowiązywać co do zasady od 1 stycznia 2020 r.

Pełna wersja projektu ustawy dostępna pod tym linkiem