Tax AlertyTax Alert nr 124/2015

06/07/2015

W dniu 17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. III UZP 2/15) w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członków zarządu spółek kapitałowych, uzyskujących przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego zawartego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Uchwała została wydana po zaskarżeniu przez spółkę interpretacji indywidualnej i przejściu trybu odwoławczego. SN stwierdził, że w omawianej sytuacji tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług.

Sąd Najwyższy nadał uchwale moc zasady prawnej, zaś przedstawiona w niej wykładnia wiąże inne składy SN od 17 czerwca b.r.

O podobnym wyroku Sądu Najwyższego informowaliśmy już w Tax alert nr 1/2015. Pamiętać należy, że w świetle uchwały SN płatnikami ZUS od wynagrodzeń z tytułu kontraktów menedżerskich są spółki kapitałowe, do których zarządów powołani są menedżerowie. ZUS posiada obecnie bardzo mocne argumenty, by kwestionować brak naliczania składek przez płatnika przy umowach z menedżerami prowadzącymi działalność gospodarczą. Z tego powodu rekomendujemy przegląd stosowanych obecnie sposobów wynagradzania członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, czy nie zawierają one ryzykownych dla płatników rozliczeń.