Tax AlertyTax Alert 136/2016

12/08/2016

W dniu 10 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dot. uruchomienia systemu AIS/ICS. Nowy system informatyczny zastąpi dotychczasowy system ICS, a jego uruchomienie nastąpi 16 sierpnia 2016 r. Dotychczasowy system ICS zostanie wyłączony i nie będzie można przesyłać do niego komunikatów.

Nowy system umożliwi elektroniczne przesyłanie przywozowych deklaracji skróconych dla towarów przywożonych na obszar celny Unii Europejskiej z krajów trzecich, wynikający z obowiązków zawartych w unijnym prawie celnym.

Informacje dotyczące działania kanałów komunikacyjnych dostępne są na Portalu PUESC w zakładce „Systemy Służby Celnej” => „AIS” (http://puesc.gov.pl/web/puesc/ais)