Tax AlertyTax alert nr 41/2015

02/03/2015

W dniu 3 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok (sygn. akt I SA/Rz 1073/14) w sprawie prawidłowego sposobu dokonywania wpisów do ewidencji przebiegu pojazdów.

Sprawa dotyczyła spółki, która zwróciła się do Ministra Finansów z pytaniem, czy ewidencja przebiegów pojazdów dla celów podatku VAT będzie prowadzona prawidłowo, jeżeli dla samochodu wykonującego dziennie bardzo wiele krótkich przejazdów, do ewidencji zostanie wprowadzony jeden wpis obejmujący miejscowość wyjazdu i powrotu oraz łączny cel wyjazdu.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej stwierdził, że nie można uznać wyjazdu w kilka różnych miejsc w obrębie jednego dnia, do momentu, w którym pojazd przestanie być używany przez osobę nim kierującą, za jednorazowe wykorzystanie tego pojazdu. Według MF, opis trasy i celu wyjazdu powinien być na tyle szczegółowy, aby zapewnić rzetelność prowadzonej ewidencji, zatem konieczne jest dokonanie odrębnego wpisu każdej trasy przejazdu pojazdu przez oznaczenie celu wyjazdu oraz opisu trasy wyjazdu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie potwierdził stanowisko Ministra Finansów. W opinii Sądu, podatnik określając tylko miejscowość wyjazdu i przyjazdu oraz łączny cel, bez ścisłego określenia miejsca gdzie on był realizowany, mógłby wpisać dowolną ilość przejechanych kilometrów, maskując wykorzystywanie samochodu do celów prywatnych. Zdaniem Sądu, możliwe jest dokonanie jednego wpisu w ewidencji przebiegu pojazdu dla całej trasy, niemniej jednak w opisie trasy powinny zostać wskazane adresy punktów pośrednich oraz cel wyjazdu powiązany z tymi punktami.

Wyrok nie jest prawomocny.