Tax AlertyTax alert nr 43/2015

04/03/2015

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

W ramach projektu ustawy Ministerstwo proponuje, aby korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z przyczyn wymienionych w art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, tj. m.in. obniżenia ceny oraz zwrotu towarów, podatnicy dokonywali w rozliczeniu za okres, w którym:

a) wystawiono fakturę korygującą – w przypadku korekty przychodów i pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru korekty,

b) otrzymano fakturę korygującą – w przypadku korekty kosztów.

Powyższe zasady mają zostać wprowadzone zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w podatku dochodowym od osób prawnych.

Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu.