Tax AlertyTax alert nr 44/2015

05/03/2015

Od 6 stycznia 2015 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1854).

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, są zobowiązane przechowywać dokumentację podatkową do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej, czyli związanych ze zwolnieniem z podatku dochodowego. Nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wydłużyła okres przedawnienia do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał z pomocy publicznej.

Należy podkreślić, że zmiany wynikające z nowelizacji stosuje się do roszczeń, które nie uległy przedawnieniu przed dniem wejścia w życie nowelizacji. To znaczy, że przedłużony okres przedawnienia odnosi się od rozliczeń za 2009 r.