Tax AlertyTax alert nr 60/2015

27/03/2015

W dniu 20 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną (sygn. ILPP1/443-590/14-4/AW) w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z refakturowaniem usług oraz w związku z obciążaniem kontrahenta poniesionymi kosztami powiększonymi o marżę.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności nabywała we własnym imieniu, lecz na rzecz podmiotów trzecich pewne usługi np. naprawy elementów budynków, przeglądy kominiarskie, czy usługi naprawy i serwisu maszyn. Spółka refakturowała koszty ww. usług na ostatecznego nabywcę zarówno bez, jak i z marżą stanowiącą wynagrodzenie za dodatkową „obsługę” transakcji. W konsekwencji, spółce nasunęły się wątpliwości, w jaki sposób powinna rozpoznawać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu powyższych usług.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że w przypadku refakturowania bez dodatkowej marży obowiązek podatkowy powstanie w dniu, w którym ta usługa została wykonana przez pierwotnego usługodawcę. MF podkreślił, że podmiot refakturujący usługę traktowany jest jako usługodawca, co oznacza, że moment wykonania usługi jest jeden, niezależnie od faktu, że usługa taka podlega refakturowaniu.

Ponadto Minister Finansów uznał, że w sytuacji doliczania marży za obsługę transakcji, nie dochodzi do refakturowania w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy. W takiej sytuacji będzie miało bowiem miejsce odrębne świadczenie usług. Wobec tego moment powstania obowiązku podatkowego dla usług będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą zakończenia czynności obsługi transakcji.