Tax AlertyTax alert nr 68/2015

10/04/2015

W związku z działaniami podejmowanymi przez Ministerstwo Finansów możemy przypuszczać, iż wzrośnie liczba kontroli cen transferowych.

W celu zwiększenia efektywności przeprowadzonych kontroli, pod koniec stycznia b.r. Ministerstwo Finansów ogłosiło przetarg na zakup usługi dostępu do bazy danych zawierającej dane ze sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakup dostępu do bazy jest wynikiem raportu Najwyżej Izbie Kontroli, w którym zarzucono organom podatkowym niedostateczne przygotowanie merytoryczne oraz brak odpowiednich narzędzi do typowania podmiotów do kontroli i ograniczony dostęp do baz.

W konsekwencji można spodziewać się wzmożonych kontroli, w szczególności wzrostu zainteresowania organów podatkowych rozliczeniami wewnątrzgrupowymi. W celu przygotowania się do ewentualnych kontroli zalecamy zweryfikowanie posiadanych dokumentacji cen transferowych oraz przygotowanie argumentacji potwierdzającej rynkowość stosowanych cen.