Tax AlertyTax Alert nr 82/2015

04/05/2015

Minister Finansów pracuje nad zmianami dotyczącymi dokumentacji cen transferowych.

Projekt zakłada wprowadzenie trzystopniowej dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi składającej się z:

1) dokumentacji grupowej – w której będą przedstawiane informacje dotyczące przyjętej grupowej polityki cen transferowych;
2) dokumentacji na poziomie lokalnym – w której krajowy podmiot powiązany przedstawi szczegółowe informacje dotyczące transakcji zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami powiązanymi oraz wykaże, że jego stosunki z podmiotami powiązanymi w grupie są zgodne z warunkami ustalanymi pomiędzy podmiotami niezależnymi;
3) raportowania według krajów – w którym będą przedstawione informacje na poziomie grupy podmiotów powiązanych dotyczące wielkości dochodu, zapłaconego podatku oraz wielkości działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty w grupie w różnych państwach.

Ponadto w projekcie nowelizacji proponuje się zróżnicowanie obowiązku dokumentacyjnego poprzez:

1) wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji przez przedsiębiorców prowadzących działalność w skali mikro (o przychodach do 2 mln euro);
2) wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji na poziomie grupy dla podmiotów osiągających przychody powyżej 20 mln euro;
3) rozszerzenie obowiązku sporządzania dokumentacji na poziomie lokalnym o tzw. analizę danych podmiotów niezależnych dla podmiotów powiązanych osiągających przychody powyżej 10 mln euro;
4) wprowadzenie obowiązku dołączania do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi przez podmioty osiągające przychody powyżej 10 mln euro;
5) ograniczenie obowiązku raportowania według kraju tylko dla największych podmiotów tj. osiągających przychód powyżej 750 mln euro.

Zgodnie z nowelizacją, nowe przepisy dotyczące dokumentacji grupowej i na poziomie lokalnym będą obowiązywać dla postępowań podatkowych wszczętych po 1 stycznia 2016 r. Natomiast regulacje w zakresie obowiązku raportowania według krajów będą dotyczyły lat podatkowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2016 r.