Tax AlertyTax Alert nr 190/2015

07/10/2015

W Dzienniku Ustaw z 3 września b.r. (poz. 1296) została ogłoszona ustawa wprowadzająca do przepisów dotyczących PIT i CIT ulgi w związku z funkcjonowaniem przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 r.

O projekcie przepisów informowaliśmy w Tax Alert nr 99/2015.
Przypominamy, że pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola przyzakładowego.

Jednocześnie ci pracodawcy, którzy zdecydują się na dofinansowanie pobytu dzieci pracowników, zarówno w przyzakładowych żłobkach lub przedszkolach, jak i w zewnętrznych placówkach, także będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki z tego tytułu – w kwocie nieprzekraczającej miesięcznie 400 zł na jedno dziecko w żłobku i 200 zł w przedszkolu lub klubie dziecięcym (dotyczyć to będzie wydatków niesfinansowanych z innych źródeł, np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Korzystający z opisanych wyżej preferencji pracownicy będą zwolnieni z PIT – do 400 zł miesięcznie z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna dzieci lub uczęszczania dziecka do żłobka (klubu dziecięcego) lub do 200 zł w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola (w przypadku świadczeń niefinansowanych z ZFŚS). Całkowicie z PIT będą natomiast zwolnione świadczenia otrzymane z ZFŚS dotyczące pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach.