Tax AlertyTax Alert nr 189/2015

06/10/2015

3 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok (sygn. akt I SA/Gl 179/14) w zakresie kryteriów, jakie muszą być spełnione do zorganizowania konkursu dla celów poboru podatku PIT.

Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała realizować program konkursowy na specjalnie w tym celu założonej stronie internetowej. Polegać miał on na przeglądaniu przez uczestników ogłoszeń oraz ich opiniowaniu. Za takie działania otrzymywać będą punkty, które następnie będą mogli wymieniać na nagrody. Program ten będzie działał na zasadzie współzawodnictwa, ponieważ każdy uczestnik będzie mógł przejrzeć i zaopiniować dane ogłoszenie tylko raz. Uczestnicy, którzy jako pierwsi przejrzą i zaopiniują dane ogłoszenie, pozbawią jednocześnie takiej możliwości pozostałych uczestników konkursu.
W związku z tym spółka zwróciła się do Ministra Finansów z pytaniem, czy jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany podatek PIT od wydawanych laureatom nagród.

Zdaniem spółki, otrzymane przez uczestników konkursu nagrody będą efektem wygrania współzawodnictwa w zbieraniu punktów. Ponadto, konkurs organizowany będzie przez internet a więc zaliczać się będzie do grupy konkursów organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu, co oznacza możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania PIT, jeśli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, stwierdzając że powyższe przedsięwzięcie nie może być uznane za konkurs na gruncie podatku PIT. Spółka w związku z przekazaniem nagród (jako przychodu z innych źródeł) ma obowiązek wystawienia laureatom druku PIT-8C.

WSA, do którego trafiła sprawa, oddalił skargę spółki. Zdaniem Sądu, konkurs charakteryzuje się m. in. tym, że stanowi rywalizację określonej pod względem ilościowym grupy podmiotów, w określonym zakresie (dziedzinie), w zamkniętym przedziale czasowym. Planowana akcja nie zawiera tymczasem ram podmiotowych (tzn. określenia, kto jest jej uczestnikiem) i czasowych rywalizacji, przez co nie może być uznana za konkurs.

Wyrok jest prawomocny.